SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Multiplikasjon av brøk med ulike nevnere

Man kan multiplisere brøker med både like nevnere og ulike nevnere.

Eksempler på multiplikasjon av brøker med like nevnere

Eksempel 1.

Eksempel på multiplikasjon av brøker med like nevnere:

5 * 7
66

Vi ganger telleren 5 med telleren 7 og nevneren 6 med nevneren 6:

5 * 7
6 * 6

og får

35
36

Eksempel 2.

Eksempel på multiplikasjon av brøker med like nevnere:

14 * 16
1515

Vi ganger telleren 14 med telleren 16 og nevneren 15 med nevneren 15:

14 * 16
15 * 15

Resultatet

224
225

Eksempler på multiplikasjon av brøker med ulike nevnere

Eksempel 3.

Eksempel på multiplikasjon av brøker med ulike nevnere:

5 * 6
67

Vi ganger telleren 5 med telleren 6 og nevneren 6 med nevneren 7:

5 * 6
6 * 7

Resultatet

30
42

Vi kan faktorisere denne brøken

2 * 3 * 5
2 * 3 * 7

Vi kan forkorte denne brøken. Og vi får

5
7

Eksempel 4.

Eksempel på multiplikasjon av brøker med ulike nevnere:

a * 12
a + bc + d

Vi ganger telleren a med telleren 12 og nevneren (a + b) med nevneren (c + d):

a * 12
(a + b) * (c + d)

Resultatet er

12a
(a + b)(c + d)