SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Multiplikasjon av brøker med variabler

Vi skal gange brøker med variabler.

Eksempel 1.

Vi har regnestykket:

a * a
57

Her må vi gange telleren a med telleren a og nevneren 5 med nevneren 7:

a * a
5 * 7

Og vi får resultatet

a2
35

Eksempel 2.

Multiplikasjon av brøker med x:

5 * x
99

Her må vi gange telleren 5 med telleren x og nevneren 9 med nevneren 9:

5 * x
9 * 9

Og vi får resultatet

5x
81

Eksempel 3.

Multiplikasjon av brøker med variabler:

a - 2b * b - 2b
45

Vi gange telleren (a - 2b) med telleren (b - 2b) og nevneren 4 med nevneren 5:

(a - 2b) * (b - 2b)
4 * 5

og vi får

ab - 2ab - 2b2 + 4b2
20

Resultatet

-ab + 2b2
20

Eksempel 4.

Multiplikasjon av brøker med x:

x + 5 * x - 5
a + ba - b

Vi gange telleren (x + 5) med telleren (x - 5) og nevneren (a + b) med nevneren (a - b):

(x + 5) * (x - 5)
(a + b) * (a - b)

og vi får resultatet

x2 - 52
a2 - b2