SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Multiplikasjon av brøker, oppgaver

Multiplikasjon av brøker.

Oppgave 1.

Regn ut

2 * 4
35

Vi gange telleren 2 med telleren 4 og nevneren 3 med nevneren 5:

2 * 4
3 * 5

Vi får

8
15

Oppgave 2.

Regn ut

2 * 4
9

Vi gange det helt tallet 2 med telleren 4:

2 * 4
9

Resultatet

8
9

Oppgave 3.

Regn ut

4 * 12
616

Vi gange telleren 4 med telleren 12 og nevneren 6 med nevneren 16:

4 * 12
6 * 16

Vi vet at

12 = 2 * 6

og

16 = 4 * 4 = 4 * 2 * 2

Derfor kan vi skrive regnestykket som

4 * 2 * 6
6 * 4 * 2 * 2

Vi kan forkorte denne brøken. Og vi får

4 * 2 * 6 = 1
6 * 4 * 2 * 22

Oppgave 4.

Regn ut

-4(a + b) * 4a
c - dc + d

Vi gange telleren -4(a + b) med telleren 4a og nevneren (c - d) med nevneren (c + d):

-4(a + b) * 4a
(c - d) * (c + d)

Vi vet at

(c - d) * (c + d) =
c2 - d2

og

-4(a + b) * 4a =
-16a(a + b) =
-16a2 -16ab

Resultatet

-16a2 - 16ab
c2 - d2

eller

16a2 + 16ab
d2 - c2