SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Multiplisering av brøker

Vi multipliserer alltid teller med teller og nevner med nevner.

Vi skal se på eksempler.

Eksempel 1.

1 * 1
39

Vi multipliserer telleren 1 med telleren 1 og nevneren 3 med nevneren 9:

1 * 1
3 * 9

Det gir

1
27

Eksempel 2.

Multiplisering av brøker:

5 * 6
87

Vi multipliserer telleren 5 med telleren 6 og nevneren 8 med nevneren 7:

5 * 6
8 * 7

Vi får resultatet:

30
56

Vi kan forkorte denne brøken

30 = 15 * 2
5628 * 2

og får resultatet:


15
28

Eksempel 3.

Multiplisering av brøker:

a + 12 * a - 12
b + 12b - 12

Vi multipliserer telleren (a + 12) med telleren (a - 12) og nevneren (b + 12) med nevneren (b - 12):

(a + 12) * (a - 12)
(b + 12) * (b - 12)

Vi vet at

(a + b) * (a - b) =
a2 - b2

Derfor

(a + 12) * (a - 12) = 
(b + 12) * (b - 12)
a2 - 122
b2 - 122

12 i 2 er lik 144. Og vi får resultatet

a2 - 144
b2 - 144