SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Polynomdivisjon

Hvordan dele polynomer?

Følgende eksempler vil hjelpe deg å dele polynomer.

Polynomdivisjon er enkel.

Polynomdivisjon. Eksempel

Dele polynomer

(20x2 + 5x)/5x

Løsning.

Vi setter felles faktor av telleren utenfor parentesen:

5x(4x + 1)/5x

5x er felles faktor for telleren og nevneren

5x(4x + 1)/5x =
4x + 1

Og vi får svaret

(20x2 + 5x)/5x =
4x + 1