SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potenser av tall

Potenser av tall fra 1 til 10 vil hjelpe i beregningene.