SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potenser med forskjellige grunntall

Det er ikke alltid lett å multiplisere potenser med forskjellig grunntall. Men det kan gjøres.

Potenser med forskjellige grunntall og samme eksponenter

Enkle eksempler på hvordan vi kan gange potenser med forskjellige grunntall.

Eksempel 1.

23 * 43 =
(2 * 4)3 =
83 =
512

Eksempel 2.

146 =
(2 * 7)6 =
26 * 76

Eksempler på hvordan vi kan multiplisere potenser med forskjellige grunntall.

Eksempel 1.

35 * 92 =
35 * (32)2 =
35 * 34 =
3(5 + 4) =
39 = 19683

Eksempel 2.

25 * 4-2 =
25 * (22)-2 =
25 * 2-4 =
2(5 + (-4)) =
21 = 2

Potenser med forskjellige grunntall og eksponenter

Enkle eksempel på hvordan vi kan gange potenser med forskjellige grunntall og eksponenter.

Eksempel.

22 * 43 =
22 * (22)3 =
22 * (23)2 =
(2 * 23)2 = 256

Eksempler på hvordan vi kan multiplisere potenser med forskjellige grunntall og eksponenter.

Eksempel.

(-2)-6 * 85 =
(-2)-6 * 85 =
(-2)(-5 - 1) * 85 =
(-2)-5 * 2-1 * 85 =
((-2)-5 * 85) * 2-1 =
(85/(-2)5) * 2-1 =
(8/(-2))5 * 2-1 =
(-4)5 * 1/2 =
45 * 1/2 =
-1024/2 = -512