SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potenser med negative eksponenter

Definisjon av potenser med negative eksponenter

et reelt tall a, forskjellig fra null, opphøyd i et negativt heltall -m er lik en brøk hvor teller er lik 1 og nevner er lik a opphøyd i det positive tallet m:
a-m = 1/am

Merk at eksponenten -m er et heltall.

Eksempel:

2-3 = 1/23 = 1/8

Eksempler på potenser med negative eksponenter

Det er en potens med en negativ eksponent:

5-3 = 1/53 = 1/125

En potens med en negativ eksponent:

12-3 = 1/123

Et negativt grunntall med en negativ eksponent:

(-5)-3 = 1/(-5)3 = -1/125

Et uttrykk med en negativ eksponent:

(a + b)-3 =
1/(a + b)3

En potens med en negativ eksponent:

53/55 =
5(3 - 5) =
5-2 =
1/52 =
1/25