SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potenser med negative grunntall

Eksempler på potenser med negative grunntall.

Eksponenten er et partall

Hvis eksponenten er et partall, er resultatet positivt.

Eksempel:

(-4)2 = -4 * (-4) = 16

Eksponenten er et oddetall

Hvis eksponenten er et oddetall, er resultatet negativt.

Eksempel:

(-4)3 = -4 * (-4) * (-4) = -64

Potens med et negativt grunntall

Eksempel.

Potens med et negativt grunntall:

(4 - 6)3 = (-2)3 = -2 * (-2) * (-2) = -8

Eksempel.

Potens med et negativt grunntall:

(4a - 12a)3 =
(-8a)3 =
(-8)3 * a3 =
-8 * (-8) * (-8) * a3 = -512a3

Eksempel.

Et negativt grunntall med en negativ eksponent:

(-6)-2 = 1/(-6)2 = 1/36

Eksempel.

Et negativt grunntall med en negativ eksponent:

53/(-5)5 =
(13/(-1)5) * (53/55) =
-1 * 53/55 =
-1 * 5(3 - 5) =
-1 * 5-2 =
-1 * 1/52 =
-1/25