SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potenser med ulike grunntall

Eksempler på potenser med ulike grunntall.

Potenser med ulike grunntall. Multiplikasjon

1. Potenser med ulike grunntall og samme eksponenter.

Vi får produktet av grunntallene med samme eksponenten:

anbn = (ab)n

Eksempel:

23 * 43 = (2 * 4)3

Eksempel på en potens av et produkt:

(12 * 14)2 = 122 * 142

2. Potenser med ulike grunntall og eksponenter.

Eksempel:

23 * 44 =
23 * 4(1 + 3) =
23 * 41 * 43 =
23 * 43 * 41 =
(2 * 4)3 * 41 =
83 * 4 =
512 * 4 = 2048

Potenser med ulike grunntall. Divisjon

Potenser med ulike grunntall og samme eksponenter.

an : bn = (a/b)n

Eksempel:

64 : 24 = (6/2)4 = 34 = 81

Eksempel:

34 = (12/4)4 = 124/34