SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Primtall

Hva er primtall?

Primtall definisjon:

Et primtall er et naturlig tall som kan bare deles med 1 og seg selv, og det er større enn 1.

Så hvilke tallene kalles primtall?

Tallene kalles primtall hvis

1. tallet er naturlig;
2. tallet er større enn 1;
3. tallet kan bare deles av 1 og seg selv.

Merk, bare naturlige tall kan være primtall.

Nå vet vi hva tall er primtall, og vi kan gi eksempler på primtall.

Eksempler på primtall, det er primtall under 30

2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29;...

Alle disse tallene er naturlig, større enn 1 og kan bare deles med 1 og seg selv.

Så du ser, er matematiske definisjonen av et primtall veldig enkel.

Nå er spørsmålet: er 4 et primtall?

Nei, fire er ikke et primtall, fordi det kan deles med 1, seg selv og to.

Hva er primtall på engelsk? Prime numbers er primtall på engelsk.