SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Primtall og relativt primiske tall

Egenskap for relativt primiske tall

Egenskapen for relativt primiske tall:

To primtall er samtidig relativt primiske.

Eksempler

2 og 3
5 og 7
11 og 17

Disse er primtall og samtidig relativt primiske tall.

Er de relativt primiske tall alltid primtall?

Spørsmål: Er de relativt primiske tall alltid primtall?

Svaret er nei.

Eksempel på relativt primiske tall, som ikke er primtall:

9 og 16

Tallene 9 og 16 er relativt primiske, men ingen av dem er et primtall.

Forskjellen mellom primtall og relativt primiske tall

Ikke forveksle disse to lignende begreper: primtall og relativt primiske tall.

Generelt, er de ikke de samme.

To primtall er samtidig relativt primiske. Men to relativt primiske tall er ikke alltid primtall.