SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Potens regler

Regneregler for potenser med heltallige eksponenter.

Her a og b er reelle tall, a ≠ 0, b ≠ 0; m og n er heltall.

Multiplikasjon av potenser med samme grunntall

Multiplikasjon av potenser med samme grunntall:

aman = am + n

Her vi legger sammen eksponentene.

Multiplikasjon av potenser med ulike grunntall

Multiplikasjon av potenser med ulike grunntall men samme eksponenter:

ambm = (ab)m

Multiplikasjon av potenser med ulike grunntall men samme eksponenter er lik potens av produktet av grunntallene.

Potens opphøyd i potens

Hvis det er potens opphøyd i potens, multipliserer vi eksponentene:

(am)n = am * n

Divisjon av potenser med samme grunntall

Divisjon av potenser med samme grunntall:

am : an = am - n

Divisjon av potenser med ulike grunntall

Divisjon av potenser med ulike grunntall men samme eksponenter:

an : bn = (a/b)n