SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Definisjon av relativt primiske tall

Definisjon av relativt primiske

Definisjon av relativt primiske tall:

Relativt primiske tall er heltall som har ingen felles divisor med unntak av 1.

Eksempler på relativt primiske tall

Et eksempel på relativt primiske:

2 og 3

2 og 3 har bare én felles divisor. Det er 1.

Et annet eksempel på relativt primiske:

3 og 7

Tallene 3 og 7 har ingen felles divisor med unntak av 1.

Et eksempel på relativt primiske tall:

11 og 13

Tallene 11 og 13 har ingen felles divisor med unntak av 1.

Nå kan vi svare på spørsmålet om hva relativt primiske tall er.