SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Sammensatt tall


Hva er et sammensatt tall?

Hva er et sammensatt tall?

Et sammensatt tall er et tall, som har mer enn to divisorer.

Eksempler på sammensatte tall

Eksempel.

12 er et sammensatt tall, fordi 12 har mer enn to divisorer.

Divisorer av 12 er:

1, 2, 3, 4, 6, 12

Eksempel.

3 er ikke et sammensatt tall, fordi 3 har to divisorer.

Divisorer av 3 er:

1, 3

Eksempel.

9 er et sammensatt tall, fordi 9 har mer enn to divisorer.

Divisorer av 9 er:

1, 3, 9