SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 105 og 147

Hvordan finne største felles divisor for tallene 105 og 147?

SFD for tallene 105 og 147

Vi finner største felles divisor for tallene 105 og 147.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 105 er

105 =
3 * 5 * 7

Se Faktorisere tall 105 i primtall.

Primtallsfaktoriseringen av 147 er

147 =
3 * 7 * 7

Se Faktorisere tall 147 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

105 –> (3, 5, 7)
147 –> (3, 7, 7)

De felles faktorene er

3, 7

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 105 og 147

3 * 7 = 21

Svaret: gcd (sfd) for 105 og 147 er 21:

gcd(105, 147) = 21