SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 12 og 18

Hvordan finne største felles divisor for tallene 12 og 18?

SFD for tallene 12 og 18

Vi finner største felles divisor for tallene 12 og 18.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 12 er

12 =
2 * 2 * 3

Se Faktorisere tall 12 i primtall.

Primtallsfaktoriseringen av 18 er

18 =
2 * 3 * 3

Se Faktorisere tall 18 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

12 –> (2, 2, 3)
18 –> (2, 3, 3)

De felles faktorene er

(2, 3)

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 12 og 18

2 * 3 = 6

Svaret: gcd (sfd) for 12 og 18 er 6:

gcd(12, 18) = 6