SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 15 og 126

Hvordan finne største felles divisor for tallene 15 og 126?

SFD for tallene 15 og 126

Vi finner største felles divisor for tallene 15 og 126.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 15 er

15 =
3 * 5

Primtallsfaktoriseringen av 126 er

126 =
2 * 3 * 3 * 7

Se Faktorisere tall 126 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

15 –> (3, 5)
126 –> (2, 3, 3, 7)

Den felles faktoren er

3

Svaret: gcd (sfd) for 15 og 126 er 3:

gcd(15, 126) = 3