SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 18 og 24

Hvordan finne største felles divisor for tallene 18 og 24?

SFD for tallene 18 og 24

Vi finner største felles divisor for tallene 18 og 24.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 18 er

18 =
2 * 3 * 3

Se Faktorisere tall 18 i primtall.

Primtallsfaktoriseringen av 24 er

24 =
2 * 2 * 2 * 3

Se Faktorisere tall 24 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

18 –> (2, 3, 3)
24 –> (2, 2, 2, 3)

De felles faktorene er

2, 3

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 18 og 24

2 * 3 = 6

Svaret: gcd (sfd) for 18 og 24 er 6:

gcd(18, 24) = 6