SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 26 og 90

Hvordan finne største felles divisor for tallene 26 og 90?

SFD for tallene 26 og 90

Vi finner største felles divisor for tallene 26 og 90.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 26 er

26 =
2 * 13

Se Faktorisere tall 26 i primtall.

Primtallsfaktoriseringen av 90 er

90 =
2 * 3 * 3 * 5

Se Faktorisere tall 90 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

26 –> (2, 13)
90 –> (2, 3, 3, 5)

Den felles faktoren er

2

Svaret: gcd (sfd) for 26 og 90 er 2:

gcd(26, 90) = 2