SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Største felles divisor for tallene 28 og 42

Hvordan finne største felles divisor for tallene 28 og 42?

SFD for tallene 28 og 42

Vi finner største felles divisor for tallene 28 og 42.

Se Hvordan finne største felles divisor?

Primtallsfaktoriseringen av 28 er

28 =
2 * 2 * 7

Se Faktorisere tall 28 i primtall.

Primtallsfaktoriseringen av 42 er

42 =
2 * 3 * 7

Se Faktorisere tall 42 i primtall.

Finne felles faktorer i de faktoriseringene

28 –> (2, 2, 7)
42 –> (2, 3, 7)

De felles faktorene er

2, 7

Produktet av de felles faktorene er den største felles divisor mellom disse tallene 28 og 42

2 * 7 = 14

Svaret: gcd (sfd) for 28 og 42 er 14:

gcd(28, 42) = 14