SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Summen av to primtall

La oss se på summen av to primtall.

Kan summen av to primtall være et primtall?

Ja, det er summen av to primtall kan være et primtall.

Eksempler på summen av to primtall

2 + 3 = 5
2 + 5 = 7
2 + 29 = 31

Er summen av 2 primtall alltid partall?

Nei, det er summen av 2 primtall kan være partall, men det kan også være oddetall.

Eksempler

2 + 3 = 5
summen er et oddetall

3 + 7 = 10
summen er et partall.

Så vi kan ikke si at summen av to primtall er alltid et partall.

Kan summen av to primtall være et primtall?

Det kan være så, men ikke alltid.

Eksempler

2 + 3 = 5
5 er et primtall

3 + 11 = 14
14 er ikke et primtall.

Kan summen av to primtall være oddetall?

Ja, det er summen av to primtall kan være oddetall.

Eksempler

2 + 3 = 5
311 + 2 = 313

Kan summen av to oddetall primtall noensinne være primtall?

Nei, det er summen av to oddetall primtall kan ikke være et primtall.

Fordi summen av to oddetall primtall er alltid primtall og større enn to.