SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Teller og nevner

Hva er teller og nevner?

Eksempel på en brøk

25
48

Tallet 25 er telleren av brøken.

Eksempler på teller

3 <– telleren
4

4 <– telleren
5

14 <– telleren
52

Eksempel på en brøk

27
57

Tallet 57 er nevneren av brøken.

Eksempler på nevner

3
4 <– nevneren

4
5 <– nevneren

14
52 <– nevneren