SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Binære brøker

Hva er binære brøker?

Eksempel på binære brøker

Binære brøker skrives som brøker i titallsystemet

1101.1101

Her er en tabell over posisjonene til 1101.1101

sifret1101.1101
posisjon3210 -1-2-3-4

Posisjonen av brøkdelen begynner med -1.