SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Binære tallsystemet


Hva er binære tallsystemet?

Binært tallsystem bruker bare to sifre: 0 og 1. Alle tall er skrevet ved hjelp av disse to sifre. Tallet 2 er et grunntall av det binære tallsystem.

Binært tallsystem er et posisjonssystem. Dette betyr at verdien av det binære tall avhenger med posisjonene til sifrene i dette tallet.

Eksempel.

Binære tall 1101 og 1011 er sammensatt av et likt antall enere og nuller, men deres posisjoner er forskjellige, derfor tallene er forskjellige.

Her er en tabell over posisjonene til 1101

sifret1101
posisjon3210

Her er en tabell av posisjonene til 1011

sifret1011
posisjon3210