SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hvordan legge sammen binære tall?

Hvordan addere binære tall?

Addisjon av binære tall

Addisjon av binære tall er enkel.

Regler for addisjon av binære tall er lik reglene for addisjon av desimaltall.

Addisjonstabell i det binære tallsystemet:

1 + 1 = 10
1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
0 + 0 = 0

Her tallene er binær.

Eksempel.

Et eksempel på det binære titallsystemet:

1 + 0 = 1

Vi konverterer venstre og høyre side av denne ligningen til desimal tallsystemet:

1 * 20 + 0 * 20 = 1 * 20

og vi får i desimal tallsystemet:

1 + 0 = 1

Eksempel.

La oss legge sammen tallene 1001 og 10:

 1001
+  10
 1011

Eksempel.

Vi legger 100 og 100 sammen

 100
+100
1000

Eksempel.

Det siste eksempelet på å legge sammen to binære tall. Vi legger 101 og 101 sammen

 101
+101
1010