SBP-Program

matematikk

f

tw

in

Hvordan subtrahere binære tall?

Hvordan trekke to binære tall?

Subtraksjon av binære tall

Subtraksjon av binære tall er enkel.

Regler for subtraksjon av binære tall er lik med reglene for addisjon av desimaltall.

Subtraksjonstabell i det binære tallsystemet:

10 - 1 = 1
1 - 0 = 1
1 - 1 = 0
0 - 0 = 0

Her alle tallene er binær.

Eksempel.

Et eksempel på det binære titallsystemet:

10 - 1 = 1

Vi konverterer venstre og høyre side av denne ligningen til desimal tallsystemet:

1 * 21 + 0 * 20 - 1 * 20 =
1 * 20

og vi får i desimal tallsystemet:

2 + 0 - 1 = 1

Eksempel.

Trekke 10 from 100 (tallene er binær):

 100
- 10
  10

Eksempel.

Et eksempel på subtraksjon av to binære tall. Trekk 10 fra 1001:

 1001
-  10
  111

Eksempel.

Det siste eksempelet på å trekke to binære tall. Trekk 1 fra 1000:

 1000
-   1
  111