SBP-Program

f

tw

in

Vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk ("VFB") gjelder for all bruk av sbp-program.ru nettstedet ("Nettstedet").

Ved å bruke Nettstedet, bekrefter du at du godtar all VFB, ellers må du ikke bruke Nettstedet.

Formålet med Nettstedet er å lage en online sted hvor folk kan dele sine kunnskaper med andre.

Nettstedet leveres "som det er". Nettstedet gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte. Vi er ikke garantere noe resultat fra bruk av Nettstedet.

Bruk Nettstedet er på egen risiko. Du er eneansvarlig for eventuell skade fra bruken av Nettstedet.

Brukeren som publiserer en artikkel på Nettstedet, er fullt og alene ansvarlig for innholdet i denne artikkelen. Denne brukeren må ha juridiske rettigheter til å publisere denne artikkelen med dette innholdet. Brukeren må garantere at innholdet i artikkelen ikke bryter med noen tredjeparts immaterielle eller andre eiendomsrettigheter, ellers skal brukeren ikke publisere artikkelen på Nettstedet.

Vi garanterer ikke at informasjonen i artiklene på Nettstedet er helt korrekt og nøyaktig. Du kan kun bruke denne informasjonen på egen risiko. Du er eneansvarlig for eventuell skade fra bruken av informasjon hentet fra Nettstedet.

Hvis du ser at en artikkel på Nettstedet bryter med dine eiendomsrettigheter, så gi oss beskjed.

Alle varemerker og andre immaterielle rettigheter som brukes på Nettstedet tilhører sine respektive eiere.

Vi forbeholder oss retten til å bruke innholdet av publiserte artikler i reklameøyemed og andre formål.

Vi kan endre VFB når som helst og alle endringer trer i kraft umiddelbart for alle brukere av Nettstedet.

Brukeren av Nettstedet forplikter seg ikke til å gjøre noen krav til oss direkte eller indirekte relatert til Nettstedet.