SBP-Program

f

tw

in

Prirodzené, celé, racionálne, iracionálne a reálne čísla


Celé čísla

Celé čísla sú prirodzené čísla, nula, čísla, ktoré sú opačné k prirodzené čísla.

Čísla, ktoré sú opačné k prirodzené čísla sú celé záporné čísla, napríklad:

-1; -2; -3; -4;...

Množina celých čísel označený písmenom Z.

Reálne čísla

Reálne čísla – to je racionálne a iracionálne čísla všetko.

Množina reálnych čísel je označený písmenom R.