SBP-Program

f

tw

in

Iracionálne čísla


Definicia

Iracionálne cisla definicia:

Iracionálne čísla sú nekonečné necyklické desatinné zlomky.

Iracionálne čísla príklady

Iracionálne čísla príklady:

číslo pi = 3,141592...
číslo е = 2,718281...

Je 1,2000... iracionálne číslo? Nie.

Je 0 iracionálne číslo? Nie.

Je 1 iracionálne číslo? Nie.

Je 125 iracionálne číslo? Nie.

Je pi = 3,141592... iracionálne číslo? Áno.