SBP-Program

f

tw

in

Racionálne čísla


Definicia

Racionálne čísla definicia:

Racionálne čísla sú celé čísla a zlomky.

Akýkoľvek racionálne číslo môže byť reprezentovaný ako periodické zlomok.

Množina racionálnych čísel je označený písmenom Q.

Racionálne čísla príklady

Príklady:

-1,(0); 3,(6); 0,(0);...

Akékoľvek celé číslo je zlomok s dobou nulu.

Príklad.

Akýkoľvek racionálne číslo môže byť reprezentovaný ako zlomok m / n, kde m je celé číslo, n je prirodzené číslo.

Prezentované vo forme takéto zlomku, číslo 3,(6) z predchádzajúceho príkladu:

22/6 = 3,(6);

Ďalší príklad.

Racionálne číslo 9 môže byť reprezentovaný ako zlomok ako 18/2 alebo 36/4.

Ďalší príklad.

Racionálne číslo -9 môže byť reprezentovaný ako zlomok ako -18/2 alebo -72/8.