SBP-Program

f

tw

in

Addition av potenser

Exempel på addition av potenser.

Addition av potenser med samma bas

1. Addition av potenser med samma bas och exponenter.

Exempel:

25 + 25 =
25(1 + 1) =
2 * 25 =
21 * 25 =
2(1 + 5) =
26 = 64

Se potenser av 2.

2. Addition av potenser med samma bas och olika exponenter.

Exempel:

35 + 38 =
35 + 3(3 + 5) =
35 + 33 * 35 =
35(1 + 33) =
243(1 + 27) =
243 + 243 * 27 = 6804

Se potenser av 3.

Addition av potenser med olika bas

1. Addition av potenser med olika bas och samma exponenter.

Exempel:

23 + 43 =
23 + (2 * 2)3 =
23(1 + 23) = 72

Eller:

23 + 43 =
(2 + 4)(22 - 2 * 4 + 42) = 72

Se potenser av 4.

2. Addition av potenser med olika bas och exponenter.

Exempel:

23 + 45 =
23 + (2 * 2)5 =
23 + (25 * 25) =
23 + (2(2 + 3) * 25) =
23 + (22 * 23 * 25) =
23(1 + (22 * 25)) =
23(1 + 2(2 + 5)) =
23(1 + 27) =
8 * (1 + 128) =
8 * 129 = 1032