SBP-Program

f

tw

in

Är 157 ett primtal?

Är 157 ett primtal?

Ja, 157 är ett primtal.

Varför är 157 ett primtal?

Se Vad är primtal?

Varför är 157 ett primtal?

Primtal kan bara delas med 1 och sig självt.

Talet 157 kan bara delas med 1 och sig självt.

Vi kan inte faktorisere talet 157 till andra primtalet.

Talet 157 är därmed ett primtal.