SBP-Program

f

tw

in

Är 27 ett primtal?

Är 27 ett primtal?

Nej, 27 är inte ett primtal. Varför?

Se Vad är primtal?

Faktorisera talet 27 i primtal.

Talet 27 skrivs som

27 = 3 * 3 * 3 = 33

3 är ett primtal. Så vi har faktoriserat 27 i primtal.

Talet 27 kan delas med 1, 3, 9 och 27.

Primtal måste ha två naturliga divisorer.

Talet 27 är därmed inte ett primtal.