SBP-Program

f

tw

in

Är 29 ett primtal?

Är 29 ett primtal?

Ja, 29 är ett primtal.

Varför är 29 ett primtal?

Se Vad är primtal?

Varför är 29 ett primtal?

Primtal kan bara delas med 1 och sig självt.

Talet 29 kan bara delas med 1 och sig självt.

Vi kan inte faktorisere talet 29 till andra primtalet.

Talet 29 är därmed ett primtal.