SBP-Program

f

tw

in

Är 9 ett primtal?

Är 9 ett primtal?

Nej, 9 är inte ett primtal. Varför?

Se Vad är primtal?

Faktorisera talet 9 i primtal.

Talet 9 skrivs som

9 = 3 * 3 = 32

3 är ett primtal. Så vi har faktoriserat 9 i primtal.

Talet 9 kan delas med 1, 3 och 9.

Primtal måste ha två naturliga divisorer.

Talet 9 är därmed inte ett primtal.