SBP-Program

f

tw

in

Är 91 ett primtal?

Är 91 ett primtal?

Nej, 91 är inte ett primtal. Varför?

Se Vad är primtal?

Faktorisera talet 91 i primtal.

Talet 91 skrivs som

91 = 7 * 13

7 är ett primtal. 13 är ett primtal. Så vi har faktoriserat 91 i primtal.

Talet 91 kan delas med 1, 7, 13 och 91.

Primtal måste ha två naturliga divisorer.

Talet 91 är därmed inte ett primtal.