SBP-Program

f

tw

in

Är 97 ett primtal?

Är 97 ett primtal?

Ja, 97 är ett primtal.

Varför är 97 ett primtal?

Se Vad är primtal?

Varför är 97 ett primtal?

Primtal kan bara delas med 1 och sig självt.

Talet 97 kan bara delas med 1 och sig självt.

Vi kan inte faktorisere talet 97 till andra primtalet.

Talet 97 är därmed ett primtal.