SBP-Program

f

tw

in

Algebraiska uttryck

Definition av algebraiska uttryck

Definition av algebraiska uttryck:

En algebraiska uttryck är ett matematiskt uttryck som består av vanliga siffror, bokstäver (variabler) och aritmetiska operationer.

Huvudtanken är att använda tal med bokstäver (variabler) i ett uttryck.

Exempel. Är det ett algebraiskt uttryck?

1 + 2

Svar: Nej, det är inte ett algebraiskt uttryck. Det är ett numeriskt uttryck eftersom det innehåller endast tal.

Ett annat exempel. Är det ett algebraiskt uttryck?

1 + 2x

Svar: Ja, det är ett algebraiskt uttryck, eftersom det består av siffror och bokstäver.

Algebraiska uttryck exempel

Exempel på algebraiska uttryck

y = 2x + 23;
a + b - 2;
d.

I ovanstående exempel, ser vi tal, variabler och operativa symboler. Dessa är algebraiska uttryck.

Ett annat exempel på ett algebraiskt uttryck

(1/2 + 3/4) * 15x + 12x2 — 8/2

Vad är de för?

Ett algebraiskt uttryck är en plan för beräkning.

Titta på exemplet

(1 + 2) * 3a

Där det första steget är att sammanfatta ett och två, så det andra steget är (1 + 2) multiplicerat med 3a. Det är vår plan att utföra beräkningen.