SBP-Program

f

tw

in

Bråk, täljare och nämnare

Exempel på ett bråk

Exempel på ett bråk

2
5

Vad är täljare i bråk?

I bråket

2
5

är 2 täljare.

En täljare är det talet som står över bråkstrecket i ett bråk.

Exempel på täljare

3 <– täljare
4

4 <– täljare
5

14 <– täljare
52

Vad är nämnare i bråk?

En nämnare är det talet som står under bråkstrecket i ett bråk.

I bråket

2
5

är 5 nämnare.

Exempel på nämnare

3
4 <– nämnare

4
5 <– nämnare

14
52 <– nämnare

Vad är bråkstrecket?

Bråkstrecket är en linje mellan täljaren och nämnaren i ett bråk.

Exempel

5
8

Linjen mellan täljaren 5 och nämnaren 8 är bråkstrecket.

Exempel

5
8 - a + b

Linjen mellan täljaren 5 och nämnaren (8 - a + b) är bråkstrecket.