SBP-Program

f

tw

in

Definition av delbarhet i matematik

Vad är delbarhet i matematik?

Definiera delbarhet i matematik

Definition av delbarhet i matematik:

Talen a och b är heltal.
a är delbart med b, om det finns ett heltal k så att b * k = a.

a : b = k

k är ett heltal.

Man säger att

b är delare till a

a är delbart med b

Exempel på delbarhet

4 exempel på delbarhet.

Ett exempel på delbarhet.

8 : 4 = 2
4 * 2 = 8

Kvoten 2 är ett heltal. Därför säger vi att heltal 8 kan delas med fyra.

4 är delare till åtta.

Ett exempel på delbarhet.

10 : 4 = 2,5

Kvoten 2,5 är inte heltal. Därför säger vi att heltal 10 inte är delbart med fyra.

4 är inte delare till 10.

Ett exempel på delbarhet.

22 : 11 = 2

Kvoten 2 är ett heltal. Därför säger vi att heltal 22 kan delas med 11.

11 är delare till 22.

Ett exempel på delbarhet.

150 : 25 = 6

Kvoten 6 är ett heltal. Därför säger vi att kan heltal 150 delas med 25.

25 är delare till 150.