SBP-Program

f

tw

in

Definition av monom

Definition av monom

Definition av monom:

Ett monom är ett algebraiskt uttryck som använder endast multiplikation.

Monom, exempel

Exempel på ett monom:

2a

bara multiplikation används i exemplet.

Exempel på monom:

123abd
456x2y3z4

bara multiplikation används i dessa algebraiska uttryck.

En enda variabel är ett monom:

k

k är ett monom. Men var är multiplikationen här? Här "k" multiplicerat med 1:

1 * k

Ett enda tal är också ett monom.

Är noll ett monom? Ja det är.