SBP-Program

f

tw

in

Dela med stora tal

Dela med stora tal.

Exempel.

Beräkna

20978
17

Först, vi tar den första siffran i täljaren 20978. Det är 2.

Talet 2 är mindre än nämnaren 17.

Vi tar 20. Det är de två första siffrorna i täljaren 20978.

Talet 20 är större än 17.

Talet 20 delat med nämnaren 17 är 1, och vi får 3 i rest:

20 = 1 rest 3
17

Vi skriver 1 efter likhetstecknet. 3 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 9:

203978 = 1
17

Vi tar talet 9. Det är den tredje siffran i täljaren 20978. Och vi har resten 3. Det ger oss 39.

Talet 39 är större än 17.

Talet 39 delat med nämnaren 17 är 2, och vi får 5 i rest:

39 = 2 rest 5
17

Vi skriver det svaret 2 till höger om det förra svaret 1. 5 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 7:

2039578 = 12
17

Resten 5 är mindre än nämnaren 17.

Vi tar 7. Det är den fjärde siffran i täljaren 20978. Och vi har resten 5. Det ger oss 57.

Talet 57 är större än 17.

Talet 57 delat med nämnaren 17 är 3, och vi får 6 i rest:

57 = 3 rest 6
17

Vi skriver det svaret 3 till höger om det förra svaret 12. 6 (resten) skriver vi vid täljarens nästa siffran 8:

20395768 = 123
17

Resten 6 är mindre än nämnaren 17.

Vi tar talet 8. Det är den sista siffran i täljaren 20978. Och vi har resten 6. Det ger oss 68.

Talet 68 är större än 17.

Talet 68 delat med nämnaren 17 är 4:

68 = 4
17

Vi skriver det svaret 4 till höger om det förra svaret 123:

20395768 = 1234
17

Uppgiften är löst.

Svaret är

20978 = 1234
17