SBP-Program

f

tw

in

Exempel på delbarhet av negativa tal

Exempel på delbarhet om talen är negativa.

Enkla exempel på delbarhet av negativa tal

Exempel 1.

-4 : 2 = -2

-2 är ett heltal, så att

-2 * 2 = -4

Därför säger vi att heltal -4 är delbart med två.

Se Definition av delbarhet.

Exempel 2.

16 : (-2) = -8

-8 är ett heltal, så att

-8 * 2 = -16

Därför säger vi att heltal 16 är delbart med -2.

Exempel 3.

-26 : 2 = -13

-13 är ett heltal, så att

-13 * 2 = -26

Därför säger vi att heltal -26 är delbart med 2.

Exempel 4.

-453 : 3 = -151

-151 är ett heltal.

Därför säger vi att heltal -453 är delbart med 3.

Exempel 5.

-35 : 4 = -8,75

-8,75 är inte heltall.

Därför säger vi att heltal -35 inte är delbart med fire.