SBP-Program

f

tw

in

Delbarhet. Uppgifter och lösningar

Hur man löser uppgifter i delbarhet?

Delbarhet. Uppgifter och svar

Exempel.

Tal som är delbart med två

1. Är 258 delbart med två?

8 är den sista siffran i talet 258.

8 är delbart med två.

Talet 258 är delbart med 2, sedan den sista siffran är delbart med två

258 : 2 = 129

Se Delbarhetsregler 2.

2. Är 129 delbart med två?

9 är den sista siffran i talet 129.

9 är inte delbart med två.

Talet 129 inte är delbart med 2, eftersom sista siffran inte är delbart med två

129 : 2 = 64 R 1

Tal som är delbart med 3

1. Är 144 delbart med 3?

Siffersumman av talet 144

1 + 4 + 4 = 9

Talet 9 är delbart med tre.

144 är delbart med tre, eftersom siffersumman av talet är delbart med tre

144 : 3 = 48

Se Delbarhetsregler 3.

2. Är 556 delbart med 3?

Siffersumman av talet 556

5 + 5 + 6 = 16

Talet 16 är inte delbart med tre.

556 är inte delbart med tre, eftersom siffersumman av talet inte är delbart med tre

556 : 3 = 185 R 1

Tal som är delbart med 5

1. 85 är delbart med 5?

5 är den sista siffran i numret 85.

85 är delbart med fem, sedan den sista siffran är 5

85 : 5 = 17

2. 17 är delbart med 5?

7 är den sista siffran i numret 17.

17 är inte delbart med fem, sedan den sista siffran är 7

17 : 5 = 3 R 2

Se Delbarhetsregler 5.

Tal som är delbart med 10

1. 190 är delbart med 10?

0 är den sista siffran i talet 190.

190 är delbart med 10, sedan den sista siffran är 0

190 : 10 = 19

Se Delbarhetsregler 10.

2. 195 är delbart med 10?

5 är den sista siffran i talet 195.

195 är inte delbart med 10, sedan den sista siffran är 5

195 : 10 = 19 R 5