SBP-Program

f

tw

in

Delbarhetsregler 3

Vilket tal är delbart med 3?

Delbarhetsregler 3

Ett tal är delbart med 3, om siffersumman av talet är delbart med tre.

Exempel på delbarhet 3

Exempel 1.

Är 18 delbart med 3?

Siffersumman av talet 18 är

1 + 8 = 9

Talet 9 är delbart med tre

9 : 3 = 3

18 är delbart med tre, eftersom siffersumman av talet är delbart med tre

18 : 3 = 6

Exempel 2.

Är 183 delbart med 3?

Siffersumman av talet 183 är

1 + 8 + 3 = 12

Talet 12 är delbart med tre

12 : 3 = 4

183 är delbart med tre, eftersom siffersumman av talet är delbart med 3

183 : 3 = 61

Exempel 3.

Är 184 delbart med 3?

Siffersumman av talet 184 är

1 + 8 + 4 = 13

Talet 13 är inte delbart med 3

13 ÷ 3 = 4 R 1

184 är inte delbart med tre, eftersom siffersumman av talet inte är delbart med tre.