SBP-Program

f

tw

in

Delbarhetsregler 6

Vilket tal är delbart med 6?

Delbarhetsregler 6

Ett tal är delbart med sex, om det är delbart med både två och tre.

Exempel på delbarhet 6

Exempel 1.

Är 72 delbart med sex?

1. Är 72 delbart med två?

Den sista siffran i talet 72 är två.

2 är delbart med två

2 : 2 = 1

72 är delbart med 2, sedan den sista siffran är delbart med två.

2. Är 72 delbart med 3?

Siffersumman av 72 är

7 + 2 = 9

Talet 9 är delbart med tre

9 : 3 = 3

72 är delbart med tre, eftersom siffersumman av talet 72 är delbart med tre.

3. Talet 72 är delbart med 6, eftersom det är delbart med både två och tre

72 : (2 * 3) =
72 : 6 = 12

Exempel 2.

Är 162 delbart med 6?

1. Är 162 delbart med 2?

Den sista siffran i talet 162 är två.

2 är delbart med två

2 : 2 = 1

162 är delbart med 2, sedan den sista siffran är delbart med två.

2. Är 162 delbart med 3?

Siffersumman av 162 är

1 + 6 + 2 = 9

Talet 9 är delbart med tre

9 : 3 = 3

162 är delbart med tre, eftersom siffersumman av talet 162 är delbart med tre.

3. Talet 162 är delbart med 6, eftersom det är delbart med både två och tre

162 : (2 * 3) =
162 : 6 = 27

Exempel 3.

Är 274 delbart med 6?

1. Är 274 delbart med 2?

Den sista siffran i talet 274 är fyra.

4 är delbart med två

4 : 2 = 2

274 är delbart med 2, sedan den sista siffran är delbart med två.

2. Är 274 delbart med 3?

Siffersumman av 274 är

2 + 7 + 4 = 13

Talet 13 är inte delbart med 3

13 : 3 = 4 R 1

274 är inte delbart med tre, sedan tvärsumman inte är delbart med tre.

3. Siffran 274 är inte delbart med 6, eftersom det inte är delbart med både två och tre

274 : (2 * 3) =
274 : 6 = 45 R 4