SBP-Program

f

tw

in

Delbarhetsregler 9

Vilket tal är delbart med 9?

Delbarhetsregler 9

Ett tal är delbart med 9, om siffersumman av talet är delbart med 9.

Exempel på delbarhet 9

Exempel 1.

Är 117 delbart med 9?

Siffersumman av talet 117 är

1 + 1 + 7 = 9

Talet 9 är delbart med 9

9 : 9 = 1

117 är delbart med 9, eftersom siffersumman av talet är delbart med 9

117 : 9 = 13

Exempel 2.

Är 228 delbart med 9?

Siffersumman av talet 228 är

2 + 2 + 8 = 12

Talet 12 är inte delbart med 9

12 : 9 = 1 R 3

228 är inte delbart med 9, eftersom siffersumman av talet inte är delbart med 9.

Exempel 3.

Är 225 delbart med 9?

Siffersumman av talet 225 är

2 + 2 + 5 = 9

Talet 9 är delbart med 9

9 : 9 = 1

225 är delbart med 9, eftersom siffersumman av talet är delbart med 9

225 : 9 = 25

Exempel 4.

Är 1368 delbart med 9?

Siffersumman av talet 1368 är

1 + 3 + 6 + 8 = 18

Talet 18 är delbart med 9

18 : 9 = 2

1368 är delbart med 9, eftersom siffersumman av talet är delbart med 9

1368 : 9 = 152