SBP-Program

f

tw

in

Delbarhetsregler. Uppgifter och lösningar

Delbarhetsregler. Uppgifter och lösningar.

Exempel på delelighetsregler

1. Är 234 delbart med 2?

4 är den sista siffran i talet 234.

4 är delbart med två.

Talet 234 är delbart med två, eftersom den sista siffran är delbart med två

234 : 2 = 117

Se Delbarhetsregler 2.

2. Är 117 delbart med två?

7 är den sista siffran i talet 117.

7 är inte jämnt delbart med två.

Talet 117 är inte delbart med 2, eftersom sista siffran inte är delbart med två

117 : 2 = 58 R 1

3. Är 123 delbart med 3?

Summan av siffrorna i talet 123

1 + 2 + 3 = 6

6 är delbart med tre.

123 är delbart med tre, eftersom summan av siffrorna i talet är delbart med 3

123 : 3 = 41

Se Delbarhetsregler 3.

4. Är 124 delbart med 3?

Siffersumman av talet 124

1 + 2 + 4 = 7

7 är inte delbart med tre.

124 är inte delbart med tre, eftersom siffersumman av talet är inte delbart med tre

124 : 3 = 41 R 1