SBP-Program

f

tw

in

Division med negativa tal

Om vi delar ett negativt tal med ett positivt tal eller ett positivt tal med ett negativt tal, får vi alltid ett negativt tal:

negativt = negativt
positivt
 
positivt = negativt
negativt

Exempel.

Vi delar ett negativt tal med ett positivt tal och vi alltid får ett negativt tal.

-22 = -11
2
-16 = -2
8
-2 = -1
2
-1 = -1
1

Exempel.

Vi delar ett positivt tal med ett negativt tal, får vi alltid ett negativt tal.

22 = -11
-2
16 = -2
-8
2 = -1
-2
1 = -1
-1

Om vi delar ett negativt tal med ett negativt tal, får vi alltid ett positivt tal:

negativt = positivt
negativt

Exempel:

-22 = 11
-2
-16 = 2
-8
-2 = 1
-2
-1 = 1
-1

Om vi delar noll med ett negativt tal, får vi alltid noll.

Exempel:

0 : (-1) = 0
0 : (-10) = 0
0 : (-599) = 0

Men vi kan inte dividera med noll:

0 : (-0) = inte definierad